JAVNI POZIV: Odabir korisnika za revitalizaciju voćnjaka šljive i podizanje novih nasada šljive na području naše općine

JAVNI POZIV
za odabir korisnika za revitalizaciju voćnjaka šljive i podizanje novih nasada šljive na području naše općine

 

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-16-311/19, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji, podizanje nasada šljive, kroz Projekt revitalizacija voćnjaka šljive, na području naše općine za jesenju sadnju 2019. godinu. Realizacija Projekta će biti preko Ekološkog udruženja poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača „Eko plod“

  1. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti fizičke i pravne osobe (pojedinci-porodična poljoprivredna gospodarstva, poduzeća, zadruge i obrti) sa područja naše općine koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.

  1. SREDSTVA I AKTIVNOSTI PODRŠKE ZA PODIZANJE NASADA

Sredstva za podršku poljoprivredne proizvodnje, podizanje nasada šljive dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima na području općine  koji ispune uslove i to za podizanje nasada šljive od 0,1-0,2 ha. Ukupna površina koja se planira zasaditi za jesenju sadnju 2019. godine je 12,0 ha.
Podrška odabranim korisnicima projekta biti će kroz:

Osigurana financijska sredstva Općine za:
– nabavku sadnica šljive za površinu od 0,1-0,2 ha (maksimalno 50 komada  po dulumu)
– analizu tla
– monitoring projekta

Udruženje „Eko plod“ će vršiti operativni dio projekta kroz:
– zaprimanje prijava od strane zainteresiranih poljoprivrednika,
– pružanje savjetodavnih usluga
– praćenje realizacije Projekta,
– pomoć pri apliciranju za poticaje od drugih nivoa vlasti.

  1. USLOVI ZA APLICIRANJE I POTREBNI DOKAZI

Za apliciranje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresirani proizvođači trebaju ispunjavati uvjete.

a) da je pravna osoba ili obrt valjano registrovan za rad u općini – dokaz: Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ili rješenje za rad obrta, i uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte), ili
a)  da je pojedinac-porodično poljoprivredno gospodarstvo sa prebivalištem, odnosno sjedištem, u općini  – dokaz: uvjerenje o prebivalištu i sl.,
b) da ostvaruje  proizvodnju na području Općine – dokaz: Izvadak iz posjedovnog lista, zemljišno knjižni izvadak, ugovori o korištenju ili zakupu zemljišta, za porodično zemljište  odgovarajuća izjava,
c) da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (uvjerenje o upisu)

Rok za podnošenje zahtjeva;

Rok za podnošenje zahtjeva-prijaveza podizanje nasada šljive, kroz Projekt revitalizacija voćnjaka šljive jesenja sadna 2019, je do 08.07. 2019. godine.

  1. PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :

Zahtjev na propisanom obrascu (ZA-Projekt revitalizacije voćnjaka), sa odgovarajućim prilozima dostavljaju se direktno u Udruženje „Eko plod“ ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Udruženje „Eko plod“Kralja Tomislava bb. sa naznakom: Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za potporu podizanja nasada šljive – jesen 2019.
Dokumentacija koja se dostavlja mora biti originalna ili ovjerena kopija.
Udruženje „Eko plod“ zajedno sa predstavnikom nadležne općinske Službe će pregledati zahtjeve, utvrditi potpunost i prihvatljivost zahtjeva. Po potpunim zahtjevima izvršiti će se uvid na poljoprivrednom gospodarstvu, sačiniti zapisnik o ispunjavanju uvjeta i utvrditi površinu i drugo činjenično stanje, te izvršiti analizu zemljišta.
Potrebiti  obrazaci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Udruzi „Eko plod“, ul. Kralja Tomislava bb, svakim radnim danom u vremenu od 8-16 sati ili elektronskim putem na web stranici Općine. Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/770-623 (Eko plod) ili 771-921, 770-552 (Općina).

Prijavni obrazac za JAVNI POZIV: Odabir korisnika za revitalizaciju voćnjaka šljive i podizanje novih nasada šljive na području naše općine

39 thoughts on “JAVNI POZIV: Odabir korisnika za revitalizaciju voćnjaka šljive i podizanje novih nasada šljive na području naše općine

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!