Najava: 29. sjednica Općinskog vijeća će biti održana 26.6.2019. god. Na dnevnom redu je 10 tačaka.

U srijedu, 26.6.2019. godine, će biti održana 29. sjednica Općinskog vijeća. Na dnevnom redu je 10 tačaka.

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  sazivam 29. (dvadesetdevetu) sjednicu Općinskog vijeća,  koja će se održati dana  26.6.2019. godine (srijeda) u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 10, 00  sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D

 

  1. Izvod iz  zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Regulacionog plana Centar Prozor za vremenski period od 2015 do 2020. godine,
  3. Informacija o Izvještaju o radu Agencije za lokalni razvoj d.o.o. za 2018. godinu,
  4. Informacija o Izvještaju o radu JKP „Vodograd“ d.o.o. za 2018. godinu,
  5. Informacija o Izvještaju o radu JP „Radio Rama“ d.o.o. za 2018. godinu,
  6. Informacija o Izvještaju o radu preduzeća „Javni prijevoz“ d.o.o. za 2018. godinu,
  7. Informacija o izvršenoj privatizaciji poslovnih subjekata sa sjedištem u Općini,
  8. Informacija o stanju i korištenju energije iz obnovljivih izvora na području Općine,
  9. Informacija budžetskih korisnika o korištenju budžetskih sredstava u 2018.godini,
  10. Pitanja i inicijative vijećnika.

                                                                                 PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                  Esad E. Dželilović

271 thoughts on “Najava: 29. sjednica Općinskog vijeća će biti održana 26.6.2019. god. Na dnevnom redu je 10 tačaka.

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!