KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2019/2020. godini na smještaj i ishranu

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru 101 – 1601 /19 od 30. 5. 2019. godine raspisuje se

KONKURS

za prijem studenata u Studentski dom u

Mostaru u akademskoj 2019/2020. godini na smještaj i ishranu

Član 1.

U akademskoj 2019/20. godini Studentski dom u Mostaru izvršit će prijem 180 studenata, državljana BiH i stranih državljana, upisanih u statusu redovnih studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru prema utvrđenim kriterijima.

Član 2.

Učesnici Konkursa dužni su dostaviti:

  1. Prijavu – molbu (obrazac) za prijem u Studentski dom (obrazac prijave preuzima se u zgradi Rektorata Univerziteta prizemlje kancelarija broj: A 006);
  2. Uvjerenje visokoškolske ustanove da je redovan student sa potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih studijskih godina ; Studenti upisani na I godinu studija podnose ovjerenu kopiju svjedočanstva iz IV razreda srednje škole,
  3. Potvrdu / uvjerenje o osvojenim nagradama na nastavnim i sportskim takmičenjima (na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima),
  4. Potvrda o stepenu invalidnosti (lične, roditelja ili staratelja)
  5. Potvrda o poginulim, nestalim i umrlim članovima uže porodice
  6. Potvrda o učešću u OS BiH roditelja (provedeno vrijeme)
  7. Potvrda o logoraškom statusu roditelja (izdata od Međunarodnog crvenog križa)
  8. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) i o primanjima po članu domaćinstva (materijalni cenzus) po osnovu: plaćee, penzije i druge prinadležnosti (prosječno zadnja tri mjeseca), ukupnog godišnjeg katarstarskog prihoda, potvrda Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja
  9. Potvrda o izbjegličkom statusu
  10. Potvrda o mjestu stalnog boravka i ovjerena kopija lične karte

Navedena dokumenta moraju biti izdata od nadležnih institucija i ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Član 3.

Rangiranje kandidata obavit će Komisija za prijem studenata na osnovu utvrđenih kriterija i zbrajanja ukupnog broja bodova određenih primjenom kriterija na podatke iz dostavljene dokumentacije koja se traže ovim Konkursom. Strana 2 Rang lista objavit će se na oglasnim pločama organizacionih jedinica Univerziteta i Studentskog doma najkasnije do 5. septembra 2019. godine.

Prigovor na rang – listu podnosi se Upravi Studentskog doma u roku od tri dana po njenom objavljivanju. Općine, kantoni ili druga pravna lica koja su izmirila obaveze iz prethodne akademske godine, po osnovu potpisanog Protokola ili Ugovora o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u Studentskom domu Mostar, osiguravaju studentima prednost u prijemu.

Član 4.

Studenti upisani na I godinu studija (brucoši) dužni su potvrdu o upisu na visokoškolsku ustanovu dostaviti prilikom zaduživanja u Studentskom domu.

Studenti starijih godina koji su privremeno primljeni po Konkursu u Dom, obavezni su dostaviti potvrdu o upisu u visokoškolsku ustanovu u akademskoj 2019/2020. godine do 31. 10. 2019. godine radi regulisanja smještaja. Ukoliko to ne učine u predviđenom roku, gube pravo na smještaj.

Član 5.

Potpisane prijave sa dokumetacijom se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Sjeverni logor b. b., 88104 Mostar

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI: Prijava na konkurs za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru, u akademskoj 2019/2020. godini na smještaj i ishranu. Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Dnevni avaz”.

Tekst konkursa

Prijava Za Prijem u Studentski Dom 2019

Molba Za Prijem u Studentski Dom 2019

301 thoughts on “KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2019/2020. godini na smještaj i ishranu

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!