PREGLED ŠKOLSKE GODINE U OSNOVNOJ ŠKOLI „ALIJA ISAKOVIĆ“ PROZOR

Školsku 2018/2019. godinu je u OŠ „Alija Isaković“ Prozor i Područnom odjeljenju Lapsunj završio 161 učenik. Škola je ispratila 20 maturanata, a upisala 8 prvačića. Srednja ocjena na nivou škole  je 4,1. Pored redovne nastave , učenici su učestvovali u vannastavnim aktivnostima.

Kao članovi ritmičke,  folklorne, muzičke, dramske, ekološke, bibliotekarske, informatičke, histirijsko- geografske, recitatorske, sportske,matematičke i likovne sekcije te Vjeronauka Tima Prozor , učenici su  različitim aktivnostima obilježili državne , vjerske i  međunarodne praznike koji podsjećaju  na neku temu koja je od opće važnosti.

Na nivou škole su organizovana takmičenja iz nastavnih predmeta, a najbolji  su učestvovali na kantonalnoj provjeri  znanja.

U cilju edukacije učenici su posjetili kulturne, historijske i privredne objekte, javna preduzeća i ustanove na području Općine i F BIH.

Hodnici škole su  ukrašeni kulturno-historijskim nasljeđem „ Bosanski kutak“,  a zidove krase slike maturanata.

Škola je bila domaćin Malih olipijskih igara u kojima su učestvovale sve škole sa područja općine Prozor.

Menadžment i nastavnici su prisustvovali stručnim usavršavanjima  , seminarima i sajmovima.

Vijeće učenika i Vijeće roditelja  su realizovali  svoje aktivnosti, a Školski odbor je doprinosio unapređenju rada škole.

Za roditelje su organizovane radionice posvećene odgoju i komunikaciji sa djecom, vršnjačkom nasilju, sigurnosti djece na internetu.

Nije izostala ni podrška škole pripravnicima koji su se osposobili za samostalan rad.

2018/2019. školska godina je obilježena i infrastrukturnim radovima na objektu škole, promjenjen je krov , urađena  fasada, a u školskoj  biblioteci je opremljen  enterijer. Učionice su dobile nove školske table , a škola opremu za elektronske učionice.

Najveću podršku školi i njenim aktivnostima su dali Općina Prozor i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.

Uspostavljena je dobra saradnja sa medijima koji su izvještavali o školskim aktivnostima.

Menadžment škole i prosvjetni radnici su na godišnjem odmoru do 13. avgusta.

Početak nove školske godine je 2. septembra.

Učenicima, nastavnicima i menadžmentu Škole želimo sretan završetak školske godine i prijatan ljetni raspust!

354 thoughts on “PREGLED ŠKOLSKE GODINE U OSNOVNOJ ŠKOLI „ALIJA ISAKOVIĆ“ PROZOR

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!