NAJAVA: 34. sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  34. (tridesetčetvrtu) sjednicu Općinskog vijeća,  koja će se održati dana  19.12.2019. godine (četvrtak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9:30  sati

 Za sjednicu predlažem slijedeći

  D  N  E  V  N  I      R  E  D 

  1. Izvod iz zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine za 2019. godinu,
  3. Prijedlog Budžeta Općine za 2020. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine za 2020. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom obavljanju privredne djelatnosti na području Općine,
  6. Pitanja i incijative vijećnika.

Esad E. Dželilović

204 thoughts on “NAJAVA: 34. sjednica Općinskog vijeća

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!