VLADA HNK: JAVNI POZIV za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti KULTURE

JAVNI POZIV

za predlaganje projekata iz oblasti KULTURE radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

I . Pravo učestvovanja
Pravo učestvovanja na Javnom pozivu imaju sva fizička lica koja imaju prepoznatljive rezultate u radu, pravne osobe, organizacije i udruženja građana koja su registrovana kod nadležne institucije u HNK, za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti i koje nemaju smetnje za učestvovanje na Javnom pozivu. Prednost kod raspodjele sredstava imaju organizatori kulturnih događaja te društva i udruženja koja njeguju kulturnu tradiciju duže od 3 godine.

II . Obavezna dokumentacija:
a. popunjen prijavni obrazac
b. kopija rješenja o upisu u registar nadležne institucije
c. uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj, a za fizičko lice biografija sa dokumentacijom
d. kopija ugovora s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi ko je vlasnik navedenog računa
e. referenc lista
f. projekat koji treba da sadrži: naziv projekta, opis projekta s ciljevima, indikatori učinka, broj učesnika, vrijeme trajanja, informacija o iznosu traženih sredstava, postignuti rezultati

III. Sredstva za realizaciju projekata iz oblasti kulture u iznosu od 689.000,00 KM dodijelit će se na osnovu bodovnih kriterija:
-projekti infrastrukture od 0 – 1000bodova
-stupanj doprinosa afirmaciji kulture područja HNK od 0 – 200 bodova
-afirmacija stvaralaštva mladih od 0 – 100 bodova
-afirmacija likovne, pozorišne, muzičko-scenske, plesne, muzejsko galerijske, bibliotečke i izdavačke djelatnosti, kulturno umjetničkog amaterizma, kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa od 0 – 100 bodova -njegovanje tradicijsko-kulturnih vrijednosti od 0 – 100 bodova
-učešća i uspjesi na domaćim i međunarodnim smotrama i takmičenjima od 0 – 100 bodova -organizatori kulturnih manifestacija međunarodnog karaktera od značaja za HNK od 0 – 300 bodova
-organizatori kulturnih manifestacija državnog nivoa od značaja za HNK od 0 – 200 bodova
-organizatori kulturnih manifestacija kantonalnog karaktera od značaja za HNK od 0 – 150 bodova
-kulturne manifestacije od značaja za HNK od 0 – 500 bodova
-prepoznatljivost rada i ostvarenih rezultata u medijima od 0 – 100 bodova (printani, audio, video, linkovi,…) -za izuzetne uspjehe pojedinaca od 0 – 100 bodova

IV. Obrazac za prijavu na ovaj Javni poziv može se preuzeti na Protokolu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, na web stranici Vlade HNK: www.vladahnz-k.ba i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK: www.monkshnk.gov.ba.

Popunjene prijave s pratećom dokumentacijom, sa obaveznom napomenom „Za Javni poziv iz oblasti kulture“, dostaviti lično ili poštom na adresu:
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK

Stjepana Radića br. 3.

88000 Mostar

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

PRIJAVNI OBRAZAC:

Prijava za sufinanciranje projekata – programa kulture za 2019. godinub

293 thoughts on “VLADA HNK: JAVNI POZIV za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti KULTURE

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!