VLADA HNK: JAVNI POZIV za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti SPORTA

JAVNI POZIV

za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti SPORTA iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

I. Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja na javnom pozivu imaju sva fizička lica koja su ostvarila izuzetne sportske rezultate, pravne osobe, organizacije i udruženja građana koja su registrovana kod nadležne institucije u HNK, za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti i koje nemaju smetnje za učestvovanje na Javnom pozivu. Prednost kod raspodjele sredstava imaju organizatori sportskih takmičenja i sportski klubovi koji njeguju tradiciju sportskih disciplina duže od 3 godine.

II. Obavezna dokumentacija:
a. popunjen prijavni obrazac
b. kopija rješenja o upisu u registar nadležne institucije
c. uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj, a za fizičko lice biografija sa dokumentacijom
d. kopija ugovora s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi ko je vlasnik navedenog računa
e. referenc lista
f. projekat koji treba da sadrži: naziv projekta, opis projekta s ciljevima, indikatori učinka, broj učesnika, vrijeme trajanja, informacija o iznosu traženih sredstava, postignuti rezultati

III. Sredstva za realizaciju projekata iz oblasti sporta u iznosu od 418.400,00 KM dodijelit će se na osnovu bodovnih kriterija:
-projekti infrastrukture od 0-1000 bodova – za postignute rezultate omladinskih selekcija kategorisanih po značajnosti 0-100 bodova
– za klubove sa predpionirskom selekcijom 0-50 bodova
– za klubove sa pionirskom selekcijom 0-50 bodova
– za klubove sa kadetskom selekcijom 0-80 bodova
– za klubove sa juniorskom selekcijom 0-100 bodova
– sportska udruženja i klubovi koji duže od 3 godine obavljaju sportsku aktivnost 0-100 bodova
– za programe koji uključuju invalidne osobe i osobe s posebnim potrebama 0-100 bodova
– za programe koji uključuju specijalne oblike fizičke kulture (ronjenje, planinarenje i sl.) i druge sportove od društvenog interesa 0-50 bodova
– organizatori sportskih takmičenja međunarodnog karaktera od značaja za HNK 0-300 bodova
– organizatori sportskih takmičenja državnog nivoa od značaja za HNK 0-200 bodova
– organizatori s

IV. Obrazac za prijavu na ovaj Javni poziv može se preuzeti na Protokolu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, na web stranici Vlade HNK: www.vladahnz-k.ba i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK: www.monkshnk.gov.ba.

Popunjene prijave s pratećom dokumentacijom, sa obaveznom napomenom „Za Javni poziv iz oblasti sporta“, dostaviti lično ili poštom na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK

Stjepana Radića br. 3.

88000 Mostar

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

PRIJAVNI OBRAZAC:

Prijava za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti sporta b

318 thoughts on “VLADA HNK: JAVNI POZIV za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti SPORTA

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!