Dnevni izvještaj Civilne zaštite Prozor Rama za 12.4.2020. godine

Operativni centar Civilne zaštite Prozor-Rama

Na temlju Naredbi Kantonalnog Štaba Civilne zaštite HNK-a od 09.04.2020 godine u vezi zabrane kretanja građana na području HNK-a van mjesta prebivališta , Operativni Centar Civilne zaštite općine Prozor-Rama u proteklih 48 sati izdao je 79 potvrda o kretanju.

PS „PROZOR-RAMA“

Dana , 12.04.2020. godine u 7.10 sati od dežurnog policajca primili smo sljedeće obavijesti ;

Dana 11.04.2020. godine uposlenici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 39 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije  i utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

DVD „RAMA“ intervencije vatrogasaca 11.04.2020. godine

Dana  nedjelja 12.04.2020. godine u 6.50 sati  od dežurnog vatrogasca DVD-a „RAMA“ primljena je informacija sljedećeg sadržaja:

Dana , 12.04.2020. godine od 06.50 sati na području naše općine aktivno je 5 požarišta:

  • Grevići                       (šuma)           požar aktivan i pod nadzorom
  • Parcani                      (šuma)           požar aktivan i pod nadzorom
  • Gornje Brajke          (šuma)           požar aktivan i pod nadzorom
  • Blace                          (šuma)           požar aktivan i pod nadzorom
  • Klek                            (šuma)           požar aktivan i pod nadzorom

Sva požarišta su smanjila intenzitet te trenutno ne stvaraju prijetnju za naseljena mjesta i druge objekte.

Tokom dana neće biti organizovana akcija gašenja , radi katoličkog blagdana Uskrsa , a vatrogasci će biti u pripravnosti za hitno djelovanje.

Dana , 11.04.2020. godine djelatnici DVD-a „RAMA“ izvršili su dezinfekciju 9 dostavnih vozila koji dolaze na područje naše općine iz drugih sredina.

SANITARNA INSPEKCIJA

Dana , 11.04.2020. godine u 16.30 sati od sanitarnog inspektora općine Prozor-Rama primili smo sljedeće izvještaj ;

Na području naše općine je u proteklih 24 sata evidentirano je 5 novo pristiglih  osobe iz inostranstva.

  • Austrija                      2
  • Hrvatska                    2
  • Njemačka                  1

Za iste je izrečena zdravstvena zaštitna mjera samoizolacije.

Dana 11.04.2020. godine u akciji dezinfekcije haustora u stambenim zgradama , dezinficiran je 1 haustor , kao i vjerski objekt Crkve na Uzdolu.

Dom zdravlja „RAMA“

Dana , 11.04.2020 godine iz Doma zdravlja „RAMA“ dobili smo sljedeću obavijest ;

Sve osobe koje su pod zdravstvenim nadzorom dobrog su zdravstvenog stanja. 

Pacijenti koji dolaze u dom zdravlja pridržavaju se protokola propisanog za prevenciju i borbu protiv korona virusa.

Molimo sve novo pristigle građane da se putem telefona obvezno jave u Dom zdravlja „RAMA“ na brojeve 036 771 880 ili hitni poziv 124 , kao i policiji 122 , te sanitarnom inspektoru 063 796 332.      

OC CZ  Prozor – Rama  

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!