NOVE NAREDBE ŠTABA CZ HNK

Danas je, 28.4.2020., Kantonalni štab CZ HNK , na vanrednoj telefonskoj sjednici, donio:

IZMJENA I DOPUNA NAREDBE

Naredba od 24.04.2020.godine u tackama 1 i 2 , mijenja se na način da se, uz već dopuštena razdoblja kretanja tokom sedmice, starijim od 65 godina dopušta kretanje i nedjeljom u vremenu od 08:00 do 13:00, a mlađima od 18 godina i nedjeljom u vremenu od 14:00 do 20:00. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

NAREDBA

Stavlja se van snage ranija naredba koja se odnosi na zabranu rada malih obrta/zanatskih radnji (cvjećare, sahadžije, obućari, frizerski saloni, kozmetički saloni…), uz obvezno poštivanje preporučenih epidemioloških zaštitnih mjera ( socijalna distanca, maske, rukavice, osnovna higijena…), s tim da frizerski i kozmetički saloni kao i srodne im djelatnosti moraju poštovati i posebne epidemiološke mjere, poput upotrebe vizira, jednokratnih kecelja i peškira i sl. Ova naredba stupa na snagu 4.5.2020. godine.

NAREDBA

Stavlja se van snage ranija naredba koja se odnosi na zabranu okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu, na način da se dopušta okupljanje najviše 10 osoba na jednom mjestu, uz obvezno poštivanje epidemioloških mjera (socijalna distanca, maske, rukavice) Ova naredba stupa na snagu 4.5.2020. godine.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!