OBAVIJEST ZA SVE KORISNIKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U DOMU ZDRAVLJA „RAMA“

Poštovani sugrađani,

u skladu s dobrom epidemiološkom situacijom i popuštanjem mjera, postepeno se normalizuje rad zdravstvenih ustanova na području HNK, pa i našeg doma zdravlja.

Zahvaljujemo svima na dosadašnjem pridržavanju mjera zaštite zahvaljujući čemu imamo ovako dobre rezultate.

Normalizacijom rada ambulanti primarne zdravstvene zaštite  (porodična medicina, pedijatrija, ginekologija) sa radom počinju i ambulante konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite. Stomatološke ambulante će raditi hitne slučajeve te ostale usluge u skladu s važećim naredbama.

Kako bi i dalje održali postojeću situaciju i bili spremni za eventualnu pojavu zaraženih poduzet ćemo odgovarajuće mjere zaštite za pacijente i uposlenike Doma zdravlja, a u skladu s Uputstvom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.

Molimo Vas da se pridržavate sljedećih uputa:

 • Pacijent telefonskim putem kontaktira svog porodičnog doktora ili medicinsku sestru te po potrebi dogovara termin za posjetu porodičnom doktoru.
 • Za propisivanje hronične terapije dovoljno je kontaktirati svog doktora ili sestru u ambulanti porodične medicine koji će propisati potrebne lijekove.
 • Za konsultativno-specijalistički pregled u Domu zdravlja potrebno je kontaktirati medicinsku sestru i dogovoriti termin za pregled. Samo pacijenti koji imaju termin biti će primljeni na pregled.
 • Pacijenti će biti naručivani s određenim razmakom kako bi se izbjeglo zadržavanje velikog broja ljudi na jednom mjestu.
 • Pacijenti bi trebali na pregled dolaziti sami, izuzev kad je riječ o djeci ili starijim osobama koji zbog svog stanja zahtijevaju pratnju.
 • Na ulazu u zdravstvenu ustanovu osoblje će vršiti trijažu pacijenata pri čemu će se uzeti epidemiološku anamneza, mjeriti tjelesna temperatura, dezinficirati ruke.
 • Nošenje maske na ustima i nosu je obvezno.
 • U čekaonicama se mora poštovati socijalna distanca od 2 metra.
 • U svim čekaonicama biti će punktovi s dezinfekcijskim sredstvom, a po potrebi će neko od uposlenika biti na raspolaganju pacijentima kako bi se izbjeglo stvaranje gužve na pojedinim punktovima.
 • Pacijenti s povišenom temperaturom i simptomima od strane dišnih puteva će i dalje biti pregledani u trijažnom šatoru te po potrebi testirani na COVID-19 infekciju.
 • Nakon pregleda potrebno je obaviti dezinfekciju prostorija i opreme te provjetriti prostor.
 • U slučaju potrebe upućivanja na specijalističko-konsultativne i dijagnostičke pretrage u SKB Mostar, doktor odnosno medicinska sestra kontaktira nadležnu bolničku službu i obavještava pacijenta o terminu pregleda.

S obzirom da je za provođenje svih navedenih mjera potrebno nešto više vremena, molimo pacijente za strpljenje pri čekanju pregleda i pridržavanju svog termina pregleda.

Telefonski brojevi:

 • Ambulante porodične medicine            771-897, 771-890
 • Pedijatrija                                           771-881, 771-890
 • Ginekologija                                       771-882
 • Interna medicina                                  771-898
 • ORL                                                   771-889
 • Radilogija                                           771-894
 • Stomatologija                                      771-888, 771-887, 771-885
 • Psihijatrija                                           771-897
 • Oftalmologija                                      771-890
 • Ortopedija                                         771-894
 • Pulmolog                                           036/336-005
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija     770-130
 • Psiholog                                            063/040-216

Zahvaljujemo se svima na razumijevanju i saradnji.

Dom zdravlja „Rama“

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!