Edukacija za nastavno osoblje OŠ „Alija Isaković“ o softverskoj platformi „eŠkola“

U OŠ „Alija Isaković“ Prozor je organizovana edukacija nastavnog osoblja o primjeni jedinstvene online platforme „ eŠkola“  putem koje se treba odvijati nastavni proces u Hercegovačko-neretvanskom kantonu .

Profesor informatike Midhad Cokoja je kolegama prezentirao platformu za podršku e-učenju u obrazovanju na koju se postavlja nastavni materijal, audio, video i pisani sadržaj, koji su učenicima dostupni 24 sata.

S druge strane, zavod i ministarstvo imaju uvid u kompletan proces pripreme i izvođenja nastave.

Inače, nakon prekida redovne nastve zbog pandemije izazvane korona virusom, u OŠ „Alija Isaković“ Prozor, organizovana je on line nastava.

Ministarstvo obrazovanja HNK je izdalo Instrukciju o postupanju prema kojoj su odgojno-obrazovne ustanove bile dužne u skladu sa svojim mogućnostima organizovati nastavni proces putem interneta: web stranice škole, e-maila, društvenih mreža i ostalih mogućnosti koje škole imaju te kontinuirano obavještavati učenike i roditelje o načinu rada.

Nastavnici su upućeni da na dnevnoj bazi, učenicima prosljeđuju materijale i domaće zadatke koji su u skladu sa nastavnim planom i programom i rasporedom časova. Pedagoški zavod Mostar je dostavio preporuke za vrednovanje rada učenika.

Novi oblik odgojno-obrazovnog procesa je bio nepoznanica za nastavnike, učenike i roditelje. Realizaciju nastave su pratili i problemi :  jedan broj učenika nema računare i laptope, čak ni telefone, nemaju pristup internetu, a u nekim porodicama jedan uređaj koristi više djece.

Bez obzira na sve okolnosti u kojima se nastavni proces izvodi  , nastavnici su odgovorno pristupili zadatku, sarađuju sa učenicima i roditeljima , realizuju nastavni plan i program. 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!