OBAVJEŠTENJE o raspisivanju Javnog poziva za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2017. godini | Prozorski Krug 767

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2017. godinu. Tekst Javnog poziva objavljen je na web stranici Ministarstva www.fmon.gov.ba.
Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva. Uz popunjen obrazac zahtjeva podnosilac zahtjeva/projekta  dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva, posebno za svaki program.

Zahtjev sa svim prilozima u dva istovjetna primjerka treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, s obaveznom napomenom: za Javni poziv.                          

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva  je  8. 5. 2017. godine.

Zahtjev uz koji nije dostavljena sva tražena dokumentacija kao i zahtjev koji nije dostavljen u propisanom roku  neće biti razmatran.

Korisnici sredstava (obrazovne, naučne i druge ustanove i pojedinci nosioci projekta) koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu dostavili Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom Izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti  najkasnije do roka određenog za dostavljanje zahtjeva. U protivnom njihov zahtjev na ovaj Javni poziv neće biti razmatrane, a Ministarstvo će  biti prisiljeno da putem nadležnih organa poduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom,  u  cilju zaštite i namjenskog utroška  dodijeljenih javnih sredstava. Evidencija korisnika sredstava koji nisu dostavili  izvještaj o namjenskom utrošku sredstava  je objavljena  na web stranici Ministarstva.

Sredstva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu sa Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  tekućih transfera utvrđenih Budžetom  Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/17).

DOKUMENTI VEZANI ZA KONKURS:

Programi i projekti iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja:

_Javni poziv – predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje – 12.04.2017. godina (bosanski jezik)

 

Programi i projekti iz oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda:

_Evidencija korisnika koji nisu dostavili izvještaj o realizaciji utroška sredstava 2017 a odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda

_Javni poziv a odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda bos 2017

_Obrazac 1 – odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda bos 2017

_Obrazac 2 odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda bos 2017

 

Programi i projekti iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH:

Nauka Javni poziv za 2017. BOS

IZJAVA fizicka lica

IZJAVA pravna lica

Obrazac 1 – organizacija skupova

Obrazac 2 – casopisi

Obrazac 3 – podrska ustanovama za knjige

Obrazac 4 – komercijalni izdavaci

 

 

162 thoughts on “OBAVJEŠTENJE o raspisivanju Javnog poziva za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2017. godini | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!