JAVNI POZIV raseljenim osobama i povratnicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija u građevinskom materijalu | Prozorski Krug 767

 BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO – NERETVANKI KANTON

UPRAVA ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE

JAVNI  POZIV

raseljenim osobama i povratnicima

za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija u građevinskom materijalu

 (“Male donacije”)

 

Na osnovu Programa rada Uprave za prognanike  i izbjeglice  za 2017.godinu, a u skladu sa budžetskim sredstvima namjenjenim za podršku povratka u iznosu od 145.000,00 KM na području HNK, Uprava za prognanike i izbjeglice propisuje  proceduru za podnošenje zahtjeva i odabira korisnika za dodjelu donacija u građevinskom materijalu.

I

Izbor korisnika odnosi se na dodjelu 49 donacija  građevinskog materijala sa maksimalnim iznosom do 3000,00 KM, čijom bi se ugradnjom stekli minimalni uslovi za stanovanje, a u skladu sa utvrđenim standardima.

II

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnoj štampi.

III

Mjesto podnošenja zahtjeva je u Upravi za prognanike i izbjeglice HNK, na adresi ul. Stjepana Radića br.3 (bivši “Đački dom”).

IV

Kandidati koji podnose zahtjev za dodjelu donacije obavezni su uz zahtjev priložiti dokumentaciju iz opštih kriterija propisanih Zakonom o raseljenim osobama i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH.

Opšti kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika prava pomoći u rekonstrukciji stambenih jedinica su:

  1. da je raseljena osoba ili povratnik (rješenje o statusu raseljene osobe, uvjerenje o statusu povratnika);
  2. da je iskazao namjeru za povratkom (ovjerena izjava ili prijava o dobrovoljnom povratku);
  3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije (ZK ili posjedovni list);
  4. da je na dan 30.04.1991.godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije (uvjerenje iz MUP-a);
  5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuslovnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova (uvjerenje nadležne općinske službe);
  6. da on i članovi njegovog domaćinstva iz 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u skladu sa odogvarajućim standardima o minimumu stambenih uslova (ovjerena izjava);
  7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uslova (ovjerena izjava).

Pored navedene dokumentacije iz općih kriterija, uz zahtjev neophodno je priložiti i sljedeće dokumente: kućnu listu, kopije ličnih karata, CIPS izvode o prebivalištu za sve punoljetne članove, a rodne listove za sve maloljetne članove porodice.

V

Komisija, koju će imenovati direktor Uprave, izvršit će odabir  korisnika koji   ispunjavaju opšte kriterije, te na osnovu uvida stanja stambenih jedinica na terenu  sačiniti listu potencijalnih korisnika donacija.

Realizacija donacija će se vršiti periodično, a u zavisnosti od raspoloživih  sredstava  u budžetu.

   VI

Rok za donošenje liste kandidata koji ispunjavaju opšte kriterije je 30 dana od isteka roka od podnošenje zahtijeva. Komisija će nakon obilaska i uvida u stanje stambenih jedinica podnosioca zahtjeva koji ispunjavaju opšte kriterije napraviti listu potencijalnih korisnika donacije.

Rezultati konačnog odabira korisnika bit će objavljeni na oglasnoj tabli Uprave.

Zahtjevi kandidata, koji su dobili donaciju proteklih godina od strane ove Uprave,  neće biti razmatrani.

Rok za podnošenje žalbi je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli, a podnose se Upravi za prognanike i izbjeglice HNK.

 

 

Direktor

 Kemal  Isaković

Izvor: https://www.vlada-hnz-k.ba/bs/novosti/javni-poziv-raseljenim-osobama-i-povratnicima-za-podno%C5%A1enje-zahtjeva-za-dodjelu-donacija-u

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!