Podrška Ministarstva poljoprivrede HNK-a za nabavku motokultivatora | Prozorski Krug 767

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK donijelo je Uputstvo o načinu i uslovima za ostvarenje podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2017. godinu, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Ovim dokumentom je, pored propisane podrške za podizanje novih nasada – vinograda, masline i šljive, propisana i podrška za subvencioniranje nabavke novih motokultivatora i priključaka.

“Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da je krajnji rok dostave dokumentacije kantonalnom Ministarstvu za ostvarenje prava na novčanu podršku za nabavku novih motokultivatora i priključaka do 1. 9. 2017. godine“ istaknuto je u saopštenju.

Propisano je, između ostalog, da dokaz o nabavci (poreska faktura i fiskalni račun) mora biti izdan u periodu od 1. 1. 2017. godine do 31. 8. 2017. godine.

Napominjemo kako proizvođač, pored opštih uslova propisanih članom 3. Uputstva, treba ispuniti i uslov da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i upisan je u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata (RK)”, saopštili su iz Vlade HNK-a, te naveli i da udio podrške za nabavku novih motokultivatora i priključaka iznosi do 25 % ukupne vrijednosti nabavke, a najviše do 1.000,00 KM podrške.

Uputstvom su utvrđeni opšti i posebni uslovi za ostvarenje kantonalne novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, postupak i rokovi za ostvarenje novčane podrške, kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

Zainteresirani proizvođači detaljne uslove mogu vidjeti na web stranici: www.mpsv-hnz-k.ba

Izvor: Mostarski.ba

299 thoughts on “Podrška Ministarstva poljoprivrede HNK-a za nabavku motokultivatora | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!