NAJAVA: 10. sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  10. (desetu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 28.9.2017. godine (četvrtak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

D N E V N I    R E D

 

  1. Usvajanje Izvoda iz  zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Izvještaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Budžeta općine Prozor-Rama za period 01.01. – 30.06.2017. godine sa Izvještajem o korištenju sredstava rezervi za 01.01. – 30.06.2017.godine,
  3. Davanje Saglasnosti na Statute mjesnih zajednica općine Prozor – Rama (13),
  4. Informacija o stanju i zaštiti okoline na području općine Prozor – Rama,
  5. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite građana,
  6. Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2017./2018. godini,
  7. Pitanja i Inicijative vijećnika.

 

                                                                                                               PREDSJEDNIK

             Esad E. Dželilović

 

300 thoughts on “NAJAVA: 10. sjednica Općinskog vijeća

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!