NAJAVA: Prva vanredna sjednica Općinskog vijeća Prozor | Prozorski Krug 767

Na osnovu člana 58. tačka 4. i 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m   1. VANREDNU  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 13.2.2018. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 10,00  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o davanju Saglasnosti na prijedlog Sporazuma o utvrđivanju i regulisanju plaćanja iznosa naknade u skladu sa članom 6. Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela

prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakomulacionih objekata sa  JP „Elektroprivreda“ BiH i davanje Saglasnosti općinskom Načelniku za potpis Sporazuma.

2. Informacija o aktivnostima i problematici Javne ustanove Dom za stare i nemoćne osobe „Rama“.

 

 

 

                                                                                     PREDSJEDNIK

                                      Esad E. Dželilović

 

 

28 thoughts on “NAJAVA: Prva vanredna sjednica Općinskog vijeća Prozor | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!