Prvo prskanje jabuke nakon cvatnje

Nakon što smo u prošlom članku pisali o malini, ovaj put na red je došla jabuka. Jabuka je jedna od najzasađenijih voćnih vrsta na našoj općini, tako da i o njoj trebamo pisati kako da istu zaštitimo od raznih bolesti i štetočina. Završetkom cvatnje jabuka ulazi u najkritičniju fazu za infekciju bolestima kao što su krastavost lista, plodova i pepelnica, koji su ujedno i najopasnije bolesti. Osim bolesti važno je suzbiti i neke štetočine kao što su: lisne uši, jabučna osica i crveni pauk.

Krastavost lista i plodova jabuke

Krastavost lista i plodova jabuke uzrokuje gljivica koja prezimljuje u otpalom lišću ili na kori drveta. Prvi simptomi na listovima  vide se kao maslinasto – zelene mrlje okruglog ili nepravilnog oblika. Zaraženi plodovi  na sebi imaju sivo-smeđe mrlje, rastom ploda dolazi do raspucavanja i karakterističnih krasta. Rano zaraženi plodovi  najčešće otpadnu.

Pepelnica jabuke

Pepelnica jabuke je gljivica koja prezimi u pupovima. Formira karakterističnu bjelkastu prevlaku na napadnutim organima i mrežicu na zaraženim plodovima. Napadnuti izbojci postaju kraći, listovi  se uvijaju, kasnije se suše i otpadaju. Iz zaraženih izbojaka šire se infekcije na zdrave mladice, a kasnije i na plod.

Kako zaštititi jabuke od krastavosti i pepelnice

Posebnu pažnju treba obratiti u periodu nakon cvatnje pa sve do polovice juna. Zaštitu treba obavljati preventivno, a za puni uspjeh do kraja vegetacije važno je pratiti vremenske uslove (kišu).

Program zaštite nakon cvatnje uključuje kombinaciju fungicida. Zato se preporučuje ​SCORE u dozi 0,15 l/ha tj. 15 ml/100 l vode i fungicid na bazi ​DITIANONA​ ili ​KAPTANA​. Za pepelnicu je potrebno dodati močivi sumpor ​THIOVIT JET​ u dozi 2,5 kg/ha tj. 250 g/100l vode.

Kako zaštititi jabuke od štetočina nakon cvatnje

Nakon cvatnje na jabuci se može pojaviti nekoliko štetočina kao što su: lisne uši, jabučna osica i crveni pauk.

Za ove štetočine potreban je redovan pregled i prag štetnosti jer se zaštita obavlja samo ako pređu prag štetnosti.

Insekticid kojeg preporučujemo za lisne uši ili jabučnu osicu kad završi cvatnja je ​ACTARA​ u dozi 200 g/ha tj. 20 g/100 l vode. U slučaju da je primijećen crveni pauk, najbolji izbor je prskati odvojeno kombinacijom ​VERTIMEC ​ 1 l/ha + okvašivač.

Prilikom prskanja insekticidima i akaricidima molimo da se tretman obavlja u kasnim večernjim ili u ranim jutarnjim satima!

Tekst: bcc.ing.agr.-Amir Bećirović

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!