Hrana za malinu u toku berbe | Prozorski Krug 767

Mjesec je Juni ! Malinari su lagano počeli ubirati svoje crveno zlato. Malina od svih jagodičastih voćnih vrsta uzima najviše hranljivih materija. Od važnih elemenata ima najveće potrebe prema kalijumu (K), zatim prema azotu (N) i fosforu (P). Ovoga puta ćemo vam objasniti kako da prehranjujete vašu malinu u toku berbe. Za to postoje dva načina: folijarna prehrana ​(dodavanje hranljivih materija preko lista) i ​fertirigacija ​(dodavanje hranljivih materija preko korijena sistemom za navodnjavanje).
Folijarna prehrana
Folijarno prehrana ili đubrenje preko lista podrazumjeva unošenje hrane preko lista. Folijarna prihrana se primenjuje kada biljka ima formiranu dovoljno veliku lisnu površinu koja će prihvatiti svu tu količinu hrane.

Ishrana biljaka preko lista lakši je način prehrane, ali on ne može da zamijeni klasično unošenje hrane preko korijenovog sistema. Folijarna ishrana važna je za mikroelemente, koji se na ovaj način unose u manjim količinama. Tečna đubriva trebaju da budu kvalitetna visokokoncentrovana bez prisustva hlora i teških metala.

U prehrani maline najčešće se koristi ​FitoFert Aminoflex+ FitoFert Calcium​. Folijarnu prehranu raditi svakih 10 dana sa preporučenim preparatima.


Fertirigaciona prehrana
Fertirigacija ili prihrana vodotopivim gnojivima je postupak dodavanja organskih ili mineralnih hranjiva biljkama putem sistema za navodnjavanje. Za pravilan rast i razvoj biljaka bitno je precizno doziranje vode i hrane, zavisno o potrebi za određenu fazu rasta i razvoja biljke .

Postoji nekoliko različitih načina za fertirigaciju, ali je osnova svih ovih da se voda u kojoj su otopljene hranljive tvari ( makro i mikro elementi ) cijevima distribuira do kapaljki koje svakoj biljci daju istu količinu hranjiva.

Malinu u toku berbe trebamo prehraniti preko sistema za navodnjavanje ​crvenim kristalonom 12+12+36 ili FitoFert Kristal 4+10+40 + FitoFert Kristal Berry.

Prehranu kroz sistem za navodnjavanje kap po kap raditi svakih 7-10 dana, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Preporučena količina je maksimalno 3 kg mješavine na 1000 l vode i to tako da se 2.5 – 3 kg kristalona pomiješa zajedno sa 10 l vode. Tu otopinu proliti u bačvu od 1000 l vode i na kraju pustiti malini.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!