Hitna zaštita voća od truleži ploda | Prozorski Krug 767

Smeđa trulež (lat. Monilia fructigena) plodova najznačajniji je prouzrokovač truleži jezgričavog voća, najčešće jabuka i krušaka, a također napada i koštičavo voće šljive,breskve i trešnje. Ova bolest nanosi ogromne štete, pa može uništiti od 50% pa čak do 75% uroda.

Trulež ploda se naglo širi iza dugotrajnih kiša, posebno ako su te kiše došle nakon dužeg perioda lijepog i sunčanog vremena kao što je slučaj ove godine. U tom slučaju na plodu dolazu do sitnih, nevidljivih okom, pukotina. Te pukotine su ulazna mjesta za infekciju.

Na mjestu zaraze, što je najčešće kožica jabuka ili krušaka, pojavljuju se najprije zelenkastožute a kasnije svetlosmeđe pjege koje se brzo povećavaju i zahvataju veći dio ili čitav plod. Tkivo mesa ispod pjege truli i potpuno propada.  Takođe sve bolesti i štočine koji ranjavaju plod su isto tako prouzrokovači širenja truleži, kao i grad. Treba napomenuti da se trulež plodova širi i kasnije u transportu. Dosta je da plod bude samo malo nagnječen ili oštećen noktom prilikom branja i pakovanja.

Mjere zaštite protiv truleži ploda
Suzbijanje može biti indirektno. Moramo nastojati ukloniti sve faktore koje možemo, a koji dovode do rana na plodovima. To su neke bolesti kao što je šupljikavost lista, zatim štetočine kao što su breskvin moljac, breskvin savijač, šljivini savijači, uklonuti gnjezda osa i sršljena u blizini i drugo. Boreći se protiv tih bolesti i štetočina borimo se indirektno i protiv truleži. Treba spomenuti uklanjanje trulih plodova takozvanih “mumificiranih plodova“ sa stabala kao i redovno održavanje krošnje rezidbom svake godine. Truleži će nažalost biti i pored toga, a koliko, to zavisi prije svega od vremenskih prilika te godine.

Hemijske mjere zaštite voća
Za suzbijanje truleži ploda na šljivama breskvama, trešnjama mogu se koristiti ​Switch 62,5 WG uz poštivanje karence od ​7 dana, ​SignumDF koji ima dozvolu za koštičavo voće i karencu​7 dana,​Nativo75WG za breskve, šljive i trešnje s karencom od​7 dana.​TeldorSC 500 ima dozvolu za primjenu kod trešanja, šljiva, bresaka s karencom od ​4 dana, te pripravak ​Luna Experience SC s dozvolom za primjenu kod trešanja i bresaka i karencom od ​3

dana. Za suzbijanje truleži jabuka i krušaka birajte sredstva koja suzbijaju smeđu trulež i gorku trulež plodova jabuke. U izbor dolaze fungicidi ​Chorus WG karenca ​35 dana, ​Folpan 80 WDG karenca ​21 dan, ​Chromodin WP karenca ​21 dan, ​Nativo WG karenca ​14 dana i Stroby DF karenca 35 dana.

Napomena :​
Preporučene preparate za zaštitu voća primijenite uputi proizvođača. Ambalažu zbrinuti na propisani način.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!