Petak je vrijeme za Mostarsku poruku

Petak je vrijeme za Mostarsku poruku

Allahove odredbe poštuj!!

Mostarska poruka, petak, 08. ramazan 1441.h.g./ 01.05.2020.

Neizmjerna hvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru i Stvoritelju svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, i neka je Allahov blagoslov i mir na Njegova poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikove ashabe – prijatelje, i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjeg dana. Amin!

”…a ti podsjeti ili opomeni jer zaista podsjećanje ili opominjanje koristi vjernicima.” (Ez-Zarijat, 55.)

Polazeći od gore spomenutih riječi Uzvišenog Allaha podsjećam sebe i vas da sam u prošloj poruci govorio na temu zahvalnosti Allahu i semoprekoravanju!- a kroz jedan od trideset hadisa Poslanika s.a.v.s. na kojima počiva islam prema Imamu Neveviju.

No, sa sjetom na duši i danas govorimo o Božanskim porukama, a sve u svjetlu ili tmini aktuelne situacije opće blokade svijeta izazvane širenjem straha od „moguće zaraze“ virusom korona. Sedmi je petak kako ne klanjamo džumu namaz.

Današnja poruka koju prenosim, za koju je imam Nevevi kazao da na njima počiva islamsko učenje, osnova je u hadisu koji prenosi Ebu Sa’lebete r.a. kazavši da je Allahov poslanik s.a.v.s. rekao: „Allah je odredio dužnosti, pa ih nemojte napustiti i upropastiti; postavio je granice, pa ih nemojte prelaziti; odredio je i zabrane, pa ih nemojte kršiti, a prešutio je neke stvari iz milosti prema vama, ne iz zaborava, pa nemojte o njima istraživati.“

Uspoređujući stanje svijeta, a time i naše staanje, spram ove poruke Poslanika s.a.v.s. vjerujem da neću pogriješiti ako kažem da su određene Allahove odredbe napuštane i upropaštene, da su granice koje je On Uzvišeni uspostavio pređene i pregažene, da su i određene Allahove zabrane prekršene. Nije li dovoljna potvrda rečenog da su samo u našoj domovini desetine hiljada radnika ostali bez posla i bez primanja, a da je većina svijeta u nesvakidašnjem zatvoru?! I ne samo to!
Ako se ozbiljnije posmatraju posljednja kretanja kao da se mnogi poigravaju s Bogom?! Allah Uzvišeni i Sveznajući je objavom Kur’ana i riječima Muhammeda a.s. ukazao na nedaće i nesreće koje mogu zadesit čovječanstvo, počev od krađe i zinaluka, potvore i lažnog svjedočenja, razbojništva i ubistava, pa sve do zaraznih bolesti za koje je Muhammed a.s. kazao da se ne napušta mjesto u kojem se pojave niti da se u to mjesto ulazi. Sve spomenute nedaće su manjih razmjera, pa ipak Allah Sveznajući JE NA NJIH UKAZAO!

Sve što se dešava oko „korone“ U SVJETSKIM RAZMJERIMA nije bilo nepoznato Sveznajućem Gospodaru, pa ipak nije dao nikakve direktne naznake za to, barem koliko je meni poznato! Poznato mi je da Allah ukazuje na to da će mnogi ljudi zaslužiti kaznu isl., ali ne i da će vićina biti izložena nedaćama i nesrećama poput poplava, zemljotresa ili bolesti.

No, bilo kako bilo! U ovom vremenu smutnje i iskušenja čini mi se vrijednim, kao lijek i podsjećanje, prenijeti jednu hutbu hazreti Alije r.a. koji je kazao:
„Allah je objavio Knjigu kao putokaz u kojoj je objasnio sve što je dobro i sve što je loše.
Zato, slijedite dobro (spomenuto u Knjizi), a ostavite sve što je loše.
Propise (farzove) obavljajte Allaha radi, jer time vas On Uzvišeni vodi u džennet.
Allah je obznanio sve zabrane i pritom naglasio svetost (nepovredivost) časti muslimana nad svim ostalim svetostima.
Naglasio je važnost vjere i iskrenosti.
Pravi musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni i sigurni drugi muslimani, osim kada (zakonom propisana) pravda zahtijeva.
Muslimana se ne smije uznemiravati ninakoji način osim kada pravo i pravda propisuje.
Pazite na prava običnih ljudi i pripremajte se za smrt.
Ljudi su pred vama a smrt je iza vas, pa pazite!
Olakšavajte pa ćete uspjeti. Ljude čeka ahiret.
Allaha se bojte u odnosu na Njegove robove i Njegove darove.
Vi ste odgovorni za svaki ćošak, pa čak i za životinje.
Allahu se pokoravajte i nemojte biti neposlušni.
Kada vidite da se nešto dobro radi i vi pristupite i radite ga.
A kada vidite da se nešto loše radi ostavite to i udaljite se.
I sjetite se kada ste bili malobrojni i slabašni na Zemlji!“

Svakako, sljedeća poruka Poslanika s.a.v.s. je nešto o čemu bi trebali ite kako razmisliti. U njoj je Muhammed a.s. poručio: „Spasit će se oni koji se budu sačuvali od prohtjeva, srdžbe i požude ili gramzivosti, a budu uspjeli ostati iskreni, jer iskrenost vodi ka dobru. Laž vodi ka razvratu, a razvrat vodi u propast. Zato se čuvajte razvrata…Čuvajte se dove mazluma!“

اللهم هل بلغت اللهم اشهد
وافوض امري الي الله عالم الغيب والشهادة

Gospodaru, pokaži nam istinu istinom i učini nas njenim sljedbenicima, i pokaži nam zabludu zabludom pa nas učini od onih koji je izbjegavaju.
Gospodaru, sačuvaj nas smutnje smutljivaca, zla zlobnika, smicalica podmuklih, a svi oni nek se o sebi zabave! Amin!

Nazif ef. Garib

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!